نام فارسی و متداول هاورتیا ستونی (کورکتاتا) نام لاتین یا علمی Haworthia coarctata خانواده Asphodelaceae زیرشاخه Asphodeloideae قبیله Aloeae واریته - گونه و نوع Haworthia بومی منطقه آفریقای جنوبی و مکزیک نور محیط متوسط ... ادامه مطلب
نام فارسی و متداول آدرمیشوز نام لاتین یا علمی Adromischus cristatus var. zeyherii خانواده Crassulaceae زیرشاخه Sedoideae قبیله Kalanchoeae واریته zeyheri گونه و نوع Adromischus بومی منطقه آفریقای جنوبی نور محیط متوسط (فیلتر شده) ... ادامه مطلب