نام فارسی و متداول هاورتیا ستونی (کورکتاتا) نام لاتین یا علمی Haworthia coarctata خانواده Asphodelaceae زیرشاخه Asphodeloideae قبیله Aloeae واریته - گونه و نوع Haworthia بومی منطقه آفریقای جنوبی و مکزیک نور محیط متوسط ... ادامه مطلب