نام فارسی و متداول هاورتیا ستونی (کورکتاتا) نام لاتین یا علمی Haworthia coarctata خانواده Asphodelaceae زیرشاخه Asphodeloideae قبیله Aloeae واریته - گونه و نوع Haworthia بومی منطقه آفریقای جنوبی و مکزیک نور محیط متوسط ... ادامه مطلب
نام فارسی و متداول کراسولا عروسکی مینیاتور نام لاتین یا علمی Crassula rupestris subsp خانواده Crassulaceae زیرشاخه Crassuloideae  قبیله - واریته - گونه و نوع Crassula بومی منطقه نامبیا - آفریقای جنوبی نور ... ادامه مطلب
نام متداول فارسی سانسوریا نیزه ای نام لاتین یا علمی Sansevieria cylindrica خانواده Asparagaceae زیرشاخه Crassuloideae گونه و نوع Sansevieria بومی منطقه آنگولا نور متوسط (فیلتر شده) آبیاری بعد از خشک شدن کامل خاک دمای ایده ... ادامه مطلب