نام فارسی و متداول هاورتیا ستونی (کورکتاتا)نام لاتین یا علمی Haworthia coarctataخانواده Asphodelaceaeزیرشاخه Asphodeloideaeقبیله Aloeaeواریته -گونه و نوع Haworthiaبومی منطقه آفریقای جنوبی و مکزیکنور محیط متوسط ... ادامه مطلب