پشتیبانی و تماس از طریق تلگرام

لینک های تلگرام

مسئول فروش اول :Mahdiyy

لینک : https://t.me/mahdiyy

مسئول فروش دوم : Helmazz1998

لینک : https://t.me/helmazz1998