شرایط کلی نگهداری از گیاهان هوازی تایلاندزیا

شرایط کلی نگهداری از گیاهان هوازی تایلاندزیا

  گیاهان هوازی دارای ویژگیهایی متفاوت از دیگر گیاهان هستند و گونه های زیبایی دارند از جمله تیلاندسیا آیونانتا ،تیلاندسیا کاپوت مدوسا و … دراین مبحث به برخی ویژگیهای تایلاندزیا نیز میپردازیم. این گیاهان بومی امریکا ، امریکای جنوبی ،مکزیک

خزه اسپانیایی

خزه اسپانیایی

خزه اسپانیایی با نام علمیTillandsia usneoides  یک گیاه گلدار است که با نام گیاه هوازی هم شناخته می‌شود. این خزه بر روی درختان رشد می‌کند. این گیاه بومی آمریکای مرکزی و جنوبی است. خزه اسپانیایی در آفتاب کامل تا در